WiFi Managed Services (WMS)

Về Edimax

  • Thành lập năm 1986; niêm yết thị trường chứng khoán từ 2001; đạt ISO 9000 và ISO 14000 từ năm 2003;
  • Hiện diện trên toàn cầu
  • Nghiên cứu và phát triển (R&D) với đội ngũ 200 nhân viên; là thành viên tích cực của Wi-Fi Alliance và Gigabit Ethernet Alliance.
  • Chủ động công nghệ (khép kín từ R&D đến sản xuất, kiểm định chất lượng đạt mọi tiêu chuẩn FCC, CE, môi trường... như vỏ nhựa chống cháy, chuẩn AF – phù hợp với các tiêu chuẩn theo quy định tại Việt Nam
  • 20% OBM và 80% OEM;