WiFi Managed Services (WMS)

Hãy để hệ thống Wi-Fi của bạn được thiết kế, lắp đặt và cấu hình một cách chuyên nghiệp và thẩm mỹ nhất.

Các dịch vụ thiết kế, lắp đặt và cấu hình đẩy đủ của chúng tôi sẽ giúp bạn triển khai hệ thống với chi phí tiết kiệm và hiệu quả, bảo mật và quản lý truy cập mạng qua mạng không dây, mạng dây và các cơ sở hạ tầng từ xa của bạn.

Chuyên môn của chúng tôi, dịch vụ chuyên nghiệp tới bạn.

Dù là thiết kế một khung di động an toàn cho các thiết bị cá nhân mang theo (Bring Your Own Devices - BYOD) hoặc triển khai Wi-Fi tại các địa điểm công cộng lớn, các kỹ sư của chúng tôi có chuyên môn về tần số (RF) và trình độ kỹ thuật cao để đáp ứng các yêu cầu của bạn đúng cách và nhanh nhất.