WiFi Managed Services (WMS)

Thiết bị thu sóng USB Wi-Fi băng tần kép AC1750


Thiết bị thu sóng USB Wi-Fi băng tần kép AC1200

Thiết bị thu sóng USB Wi-Fi băng tần kép AC600

 

EW-7611UCB
Thiết bị thu sóng USB Wi-Fi băng tần kép AC600 và 
Bluetooth 4.0

 

EW-7811DAC
Thiết bị thu sóng USB Wi-Fi băng tần kép với ăng-ten định hướng có độ lợi cao AC600

Thiết bị thu sóng USB Wi-Fi một băng tần AC150

 

EW-7611ULB
Thiết bị thu sóng USB Nano 2-trong-1 WiFi N150 và Bluetooth 4.0

 

EW-7811Un
Thiết bị thu sóng USB Nano WiFi N150, lý tưởng cho Raspberry Pi